Grupa początkująca (beginners) – 100 zł*

Jeden blok (np. primary soft) – 200 zł**

Dwa bloki (np. primary soft + primary step) – 260 zł**

Trzy bloki (np. primary soft + primary step + intermediate soft) – 310 zł**

Cztery bloki – 310 zł**

Lekcje indywidualne – 100 zł/h

 

*Podana powyżej cena jest kwotą podstawową za miesiąc zajęć z Instruktorem. Opłata za warsztaty weekendowe dla grupy Beginners wyliczana jest proporcjonalnie do przewidywanej liczby godzin i powinna być uiszczona pierwszego dnia warsztatów.

**W zakres opłat wchodzą koszty zajęć z Instruktorem oraz koszty warsztatów weekendowych z TCRG Leanne Gray dla grup Primary, Intermediate oraz Open.

 

Rachunek odbiorcy:
82 1160 2202 0000 0003 3288 4219

Nazwa/imię i nazwisko odbiorcy:
MCGL MACIEJ SKWAREK

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko kursanta, blok zajęć i miesiąc, za który dokonywana jest opłata.